Pružićemo Vama savjet
Martin Bednar
0664 40 33 756
7:00 - 21:00
 • Bazeni plastični Diamant
 • Bazeni plastični – nehrđajući Diamant
Bazeni direktno od proizvođača! Više od 6 000 proizvedenih bazena po mjeri.

Bazeni - Postavljanje bazena i tehnologije

Osnovne upute za postavljanje i ugradnju bazena Diamant

Postavljanje bazena

Za postavljanje bazena odaberite dio zemljišta koje je štićeno od padajućeg lišća i udaljeno od mjesta sa povećanim pojavljivanjem insekta. Podloga mora biti teško tlo, ne balast. U slučaju balasta neophodno je ovu prešati i ojačati podložnom betonskom pločom.

Iskop – betonska podloga

Dimenziju iskopa izradimo prema crteži i dimenziji traženog bazena. Dno popravite sa 10 cm drenažnog šljunka. Veoma je važno ploču odvodnjavati drenažom! (vidi crtežu). Betonska podložna ploča mora biti potpuno ravna i savršeno glatka. Ovo je neophodno za ojačanje armirati mrežom. Ukoliko kupac odabere romansko stubište neophodno je izraditi betonsku ploču ispod stubišta. Ploča ispod stubišta je u istoj ravnini kao ploča ispod bazena i dimenziju izradite prema crteži.

Pažnja kod betonaže nemojte zaboraviti na dodatno spajanje:
Dodatno spajanjem se vodljivi dijelovi u zonama 0-1a 2 sa zaštitnim provodnikama svih neživih dijelova opreme koje se nalazi u ovim zonama prema ČSN 33-2000-4-41.
Ovo spajanje sa zaštitnim provodnikom bi trebalo biti izvedeno u neposrednoj blizini okoliša, npr. na opremi ili na razvodnom ormaru, ili drugom uredaju (ljestvica, ručka, tračnica pokrivanje, provodljivi pod itd.).

Postavljanje bazena

Nakon izrade betonskog ležišta i otvrdnjavanja moguće je nastaviti postavljanje. Na savršeno očišćenu površinu stavimo geotekstil ili podložni ekstrudirani polistiren i postavimo skelet bazena. Prije postavljanja bazena neophodno je po cijelom krugu između rebara umetnuti toplinsku izolaciju koja ne upija idealno ext. izolaciju Bachel 20mm - preporučujemo riješiti u okviru isporuke. Kod postavljanja bazena vodite povećani oprez da na površinu ispod bazena ne ulazi glina, kamenje, itd.

Postavljanje filtracijske tehnologije i protustruje

Filtracijsku jedinicu se trudimo smjestiti što bliže bazena, ipak minimalno ivicom šahte ili električnim uređajem (crpka i sl.) 2 m, maks. udaljenost položaja filtracije od bazena je 15 m. Idealno mjesto je podrumska prostorija, gospodarska zgrada i sl. U slučaju da ovo nije moguće, neophodno je smjestiti filtraciju u plastičnu ili betonsku vodozaptivnu šahtu. Visinski mora šahta biti smještana, tako da je ivica barem 10 cm iznad okolnog terena i da ne dolazi do prodora površinske vode u šahtu preko ivice.

Kako bi se spriječilo oštećenje i deformacija šahte tlakom tla ili tlakom vode, neophodno je šahtu armirati rebrastim čelikom i betonirati. Kod betoniranja je neophodno da je šahta sa unutarnje strane poprečno i uzdužno razuprijeta drvenim potpornjima.
Također je vrlo važno da se ispod šahte nalazi drenažno odvodnjavanje da ne nastane tlak podzemne vode.

Šahta tehnologije:

 1. š100 x d100 x h120 cm – ova veličina omogućuje postavljanje samo tehnologije filtracije.
 2. š100 x d150 x h120 cm - ova veličina omogućuje postavljanje tehnologije filtracije, zagrijavanja, uređaja za obradu vode, protustruje i dr.

Pažnja: svi prolazi (cjevovodi, kablovi) u šahtu moraju biti otporni na prodor tlačne vode u šahtu i opremljeni nepropusnim košuljicama!!

Šahta protustruje:

Protustruju je neophodno postaviti u smjeru ose bazena i to u šahtu plastičnu, eventualno betonsku dimenzije D-1300 mm, Š-600 mm, H-900 mm, na udaljenosti od 2000 mm od ivice bazena. (vidi crtežu). Šahtu je neophodno betonirati sa armiranim čelikom.

Kod betoniranja je neophodno da šahta je iznutra poprečno i uzdužno razuprijeta sa drvenim potpornjima.

Statičko osiguranje zidova bazena:

Prije početka pripremnih radova neophodno je razuprijeti uzdužno ravne zidove bazena, tako da su potpuno ravne i tijekom radova uvijek očuvati širinu i oblik prvobitnog bazena. Kod instalacije potpornja vodite povećanu pažnju da ove mehanički ne oštete bazen.

Kao pomagalo da ne dolazi do deformacija ravnih dužih strana bazena, moguće je probušiti u vodoravnom plastičnom rebru - na ravnim dužim stranama 2-3 otvora, kroz ove provući radl žicu i ovu fiksirati u klin usidreni van iskopa, dužu ravninu bazena na ovaj način savršeno poravnati.

Nakon postavljanja bazena na betonsku ploču napustimo u bazen 20 cm vode, time postignemo potpuno prianjanje bazena.

Građevinski opis: varijanta I – zidanje bazena pomoću betonskog fazonskog komada (vidi crteže)

 1. sasvim blizu rebara zidamo bazen po obodu sa 3 šara cigla za oplate 500 x 200 x 220cm. Kroz cigle provlačimo armirani rebrasti čelik prosjeka 6-8 mm. Cigle prelijemo betonom. U meki beton umetnemo drugi armirani čelik za dodatno zidanje sljedećih šara.
  Prostoriju između polistirena i cigle popunimo betonom!
 2. u svako drugo okomito plastično ojačanje (oko polovine visine) probušimo otvor prosjeka 15 mm u takvoj visini rebra da umetnuta armirana žica izlazi između ciglama. Kroz ove otvore provlačimo polu armirani rebrasti čelik prosjeka 6-8 mm duljine 60 cm i savijamo u poprečnom smjeru od bazena. Ovaj čelik betoniramo između praznina cigla.
 3. u polovici uzdužnog plastičnog ojačanja probušimo svakih 100 cm otvor promjera 15 cm duž cijelog oboda. Kroz ove praznine provlačimo po pola armirani rebrasti čelik prosjeka 6-8 mm duljine 60 cm i savijamo u poprečnom smjeru.
 4. obod cijelog bazena uvežemo sa armiranom čeličnom rebrastom žicom prosjeka 6-8 mm koju provlačimo vertikalnim poprečnim armiranim žicama i izradimo oko cijelog bazena betonski okovratnik oko 30x30 cm. Ovaj betonski okovratnik služi kao betonska podloga za postavljanje popločavanja.

Građevinski opis: varijanta II – postepeno betoniranje zidova bazena (vidi crteže)

Izvedba podloge je istinita kao kod varijante I. U obodu će se probušiti otvore za usidrenje armiranog čelika (razmak otvora je oko 1 m). Sasvim blizu rebara u obodu bazena umetnemo u probušene otvore u betonu armirani rebrasti čelik prosjeka 6-8 mm sa umetnutom kari mrežom 100 x 100 x 6 mm i između polistirena i oplate /event. zida iskopa / sipamo umjereno vlažni beton do oko visine 30 cm. Ujedno vodimo pažnju da razina vode u bazenu je uvijek za 20 cm više od trenutnog betoniranja. U meki beton umetnemo drugi armirani čelik i nakon otvrdnuća ovako dodatno završimo betoniranje bazena sve do 30 cm od zahtijevane visine. Usidrenje plastičnih rebara, okomitih i uzdužnih armiranih čelika je isto kao kod zidanja betonskih fazonskih komada.

Kod betoniranja vodite povećanu pažnju na tlak betona, da ne prouzrokuje deformaciju zida bazena.
Pažnja: kod ovog građevinskog postupka neophodno je bazen u iskop na betonsku ploču postavljati sa dizalicom.

Načela za obje varijante građevinskog rješenja:
"Skupljač (kolektor) nečistoća /skimmer/ obložimo u obodu polistirenom debljine 1-2 cm. Skimmer i priključeni cjevovod mora imati mogućnost dilatacije.

Cjevovodni sustav podasuti pijeskom i zasipati s pijeskom. Cjevovod postavimo slobodno i tako da prianjanje terena ne izvuče lijepljene spojeve ili da cjevovode neće deformirati.

Podizanje bazena sa vozila i postavljanje tijela bazena na pripremljenu betonsku podlogu osigura i uvijek za ovo odgovara kupac u koordinaciji sa tehničarom tvrtke.

Elektroinstalacija

Elektroinstalaciju izvodi montažna organizacija ili radnik koji je okvalificiran prema uredbi 50/1978 Sb. (Sb=Zbirka zakona Češke Republike). Kod instalacije je neophodno poštivati ove navedene standarde ČSN : 33 2000-4-41, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 33 2000-7-702, 330 2000-6-61, EN 60439, 36 0600-2-1 i prateće standarde

Elektroinstalacija je podijeljena:
 • bazen sa osnovnom tehnologijom – bazen sa ugrađenom filtracijom (event. osvjetljenjem i protustrujom.)
  elektroinstalaciju kod ovakvog bazena je moguće izvoditi uz više navedene pretpostavke vlastitom dobavljačkom tvrtkom
 • bazen sa ogrjevom (event. uređajem za obradu bazenske vode, uređajem za uklanjanje vlage itd.)
  elektroinstalaciju u ovakvo postavljenim bazenima preporučujemo s obzirom na naročitost rješavati uz pomoć stručnjaka i to: elektromontaža, revizija a servisiranje g. Kristek mobitel +420 606 904 633
  Pažnja: u slučaju montaže na ovakav način je neophodno kontaktirati g. Kristka prije postavljanja kablova

Svu kabelažu je neophodno smjestiti u zaštitnik.

Lem bazena (vidi crteže)

 1. ukoliko će biti bazen završen sa lem profilom i okolo bazena postavljeno popločavanje, betonski vijenac završimo, tako da odabrano popločavanje visinski prianja sasvim blizu ispod lema profila (vidi crtež)
 2. ukoliko će biti bazen završen betonskim okovratnikom, završimo betonski vijenac u ravnini sa gornjom ivicom bazena. Kljunčić okovratnika postavimo unaprijed za oko 5 mm od zida bazena i lijepimo s vanjskim ljepilom na popločavanje. Spajamo sa silikonskim kitom (vidi crteže). Na betonske lemove bazena primjenjujemo sredstvo Repesil (odbija vodu i nečistoće). Sredstvo nikad nemojte nanositi sa četkom, samo prskanjem.

Obrada vode

Da se možete nesmetano kupati i uživati u bazenu, nije dovoljan samo vlastiti bazen ali je neophodno također brinuti se za bazensku vodu. Radi toga Vama naša tvrtka želi da ponudi drugu potrebnu opremu koja vama pomogne održavati bazensku vodu ne samo prozračno čistu ali također higijenski ispravnu vodu i bez bakterija. Korištenje pojedinih vrsta kemikalija i testera za njihovu procjenu.

Priprema bazena za zimski period

Principijelno bazen tijekom zime mora biti napunjen vodom. Vodu iscrpimo 20 cm ispod skupljača nečistoća (skimmer), ulazne dizne zatvorimo sa poklopcima. Otvorimo ventile na cjevovodima i olabavimo šarafljenje, otvorimo ispusne ventile na crpki, filtru, grijnom tijelu itd.
Iz skimmera je neophodno (ukoliko nije filtracija u padu i neće doći do odticanja vode padom) usisati vodu.
Demontirajte ljestvice, u vodu stavite kemikaliju za zimu, bazen i skimmer opremite sa tubusima za zimu i bazen pokrijte plahtom.

Važno upozorenje:

Vodu u bazenu je neophodno obraditi samo sredstvima CTX koje ne remete glatku površinu plastike, UV stabilizaciju i stabilnost plave boje.

Kod obrade vode je neophodno koristiti samo sredstva CTX, koja su u skladu sa najstrožijim zdravstvenim i higijenskim standardima.

Online katalog Bazeni i pokrivanje bazena

Online kalkulacija neobavezna i besplatno

Mi smo prednji proizvođači bazena i pokrivanja u ČR i zato Vama bazen ili pokrivanje isporučimo u kratkom terminu.

Plastični bazeni proizvodimo već 22 godina. Pogledajte zašto nama povjerilo proizvodnju svog bazena više od 6000 klijenata. Prepustite proizvodnju svog bazena profesionalcima.

Bazene Diamant ima u vrtu i interijeru više od 6000 klijenata iz cijele Europe. Češki bazeni Diamant proizvodimo po mjeri u kompleksu s površinom od 5000 m2 u Valašskom Meziříčí. Kod proizvodnje bazena koristimo suvremene automatske CNC strojeve i njemački plastik za bazene POLYSTONE. Sa proizvodnjom bazena i isporukom ključ u ruke imamo već 22 godina iskustva.

Technologie vířivek

Zavřít
Technologie vířivek